p061rflw.jpg

משוב לסדנת "קומיק סנס"

מהי מידת שביעות הרצון הכללית שלך מהסדנה?

לא התלהבתיככה ככהמרוצהטובה מאודמעולה!

מהי מידת שביעות הרצון שלך מהארגון והמקום?

לא התלהבתיככה ככהמרוצהטובה מאודמעולה!

מהי מידת שביעות הרצון שלך מהמנחים-ות שלנו?

לא התלהבתיככה ככהמרוצהטובה מאודמעולה!

יובל פרידמן

לא התלהבתיככה ככהמרוצהטובה מאודמעולה!

שני מלמד

לא התלהבתיככה ככהמרוצהטובה מאודמעולה!

משה מלכה

לא התלהבתיככה ככהמרוצהטובה מאודמעולה!

אביב מזרחי

האם את-ה מאשר-ת את פרסום ההמלצה שלך באתר של "קפסולה"?

תודה על שיתוף הפעולה :)